Günümüzde yaygın gelişimsel bozukluk nedir diye herkesçe araştırılan önemli bir sağlık sorundur. Dil becerilerindeki gerilik sosyal iletişimde zayıf kalmalarına neden olur. Bebeklerde iletişim sorunu göz temasından kaçınma ya da hiç kuramama olarak görülebilir. Bebeklik ve erken çocukluk çağlarında kendini belli eden iletişim yoksunluğu ayırt edici belirtisidir.

Otizm yaygın gelişimsel bozukluk nedir?

En yaygın gelişimsel bozukluk olan otizm bebeğin 6.ayından itibaren gözlemlenebilir. Genetik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan otizm, bebeklerde cee oyununa tepkisiz kalma, gülümsemelere karşılık vermeme, ba-ba gibi hece seslerini çıkarmama gibi belirtiler ile kendini gösterir.

Yaygın gelişimsel bozukluk neden olur?

Yaygın gelişimsel bozukluk nedenleri günümüzde araştırmalara konu olsa da cevabı genetik faktörler olarak sınırlı kalmıştır.

Çocuklarda gelişim bozuklukları nelerdir?

Çocuklarda gelişim bozukluklarında otizm ilk sırada yer alır. Rett sendromu, dezintegratif bozukluk, asperger sendromu diğer gelişim bozukluklardır.

Gelişim bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bireyin ihtiyaçlarına yönelik özel ve bütüncül bir şekilde yaklaşım sergilenerek tedavi yürütülmelidir. Ebeveynlerin bilgilendirilmesi sosyal becerilerinin arttırılması yolunda tedavinin sürdürülebilirliği açsından önemlidir.

Gelişim geriliğinin tedavisi var mı?

Aileler gelişim geriliğini gözlemleyerek fark edebilir. Dolayısıyla gelişim geriliği tedavisi erken teşhisin konması ve uygun tedavi yöntemlerinin kullanılması ile mümkündür.

Gelişim Testi nasıl yapılır?

Çocuklardaki gelişim griliğini ölçebilmek adına testler yapılır. Çocuğun yaşına göre uygun süre ve metotlarda testlerin uygulama alternatifleri vardır. Testler sözel, işitsel ya da performansa dayalı ölçümler içerir.

Ekolali ne kadar sürer?

Ekolali çocuğun etrafından duyduğu sesleri taklit etmesidir. Bebeğin gelişim dönemi için önemli bir rolü olan taklidin ilerleyen yaşlarda olması iletişim kurma konusuna problemler neden olabilir. Çocuğun 3.yaşından sonra sonlanması beklenir.

Gelişim geriliği olan çocuklar nasıl anlaşılır?

Çocuk eğer, sosyal ilişkilerde iletişimden kaçınma,  sık tekrar eder bir şekilde ses ve hareket biçimleri, aşırı sinirlilik, oyuncaklarla farklı tarzda oynama gibi davranışlar sergiliyorsa bir gelişim geriliğinden bahsedilebilir.

Yaygın gelişimsel bozukluk nedir ile ilgili yazımızda göze çarpacak ilk tespit dil gelişiminde yaşanan aksaklıkların yaratacağı problemlerdir. Sosyal alanlarda varlığımızı sürdürmemiz gerek sözel gerek göz teması gibi iletişim kanallarıyla gerçekleşir. Yaygın gelişimsel bozuklukların, her sağlık probleminde olduğu gibi, erken teşhisi tedavide fark yaratacağından şüpheleri bertaraf etmeniz önemlidir.

Yorum Yap

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı