berard eğitimi

Güvenli, etkili, eğlenceli ve hızlı bir çözüm; Berard İşitsel Algı Eğitimi Berard İşitsel Algı Eğitimi ile öğrencinin algı, el-göz koordinasyonu ve yorum yeteneklerinin hızla arttığını göreceksiniz. Berard; Öğrenmeyi kolay ve hızlı bir…

2

Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.  Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu alt gruplarını  içerir.

dil konuşma terapisi

İletişim yaşamımızın en önemli parçasıdır ve çevremizdeki herkesle iletişim kurmaya ihtiyaç duyarız. İletişime doğduğumuz andan itibaren başlayıp, yaşamımız boyunca da devam ederiz.
Dil, iletişim ve konuşma terimlerini uzmanlardan, eğitimcilerden ya da doktorlardan defalarca duymuşsunuzdur. Bu üç terim çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. Oysa bu üç terimin birbirinden farklı anlamları vardır.

Zihinsel engelli bireyler

Eğitim, belirlenen amaçlara göre insanların davranışlarında belli yararlar sağlayan planlı ve programlı etkinliklerdir. Bireylerin toplumsallaşması, kendi yeteneklerinin farkına varması ve davranışlarını şekillendirmesi süreçleri de eğitim aracılığı ile edinilir.

işitme engelli bireyler

İşitme engeli, çok hafif dereceden çok ileri derecelere kadar farklılıklar gösteren yetersizliğidir. Diğer bir deyişle; bireyin işitme duyarlılığını, onun gelişim uyum, özelliklede karşılıklı iletişimindeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir.

bedensel tabanlı çalışmalar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğimindeki amacımız; doğum öncesi, sırası yada sonrasında bir travma yada hastalık sonucunda ortaya çıkan bedensel yeteneklerdeki kalıcı kaybın; fizyoterapötik egzersizler, fizik tedavi ajanları, ev eğitimi gibi hareket ve kabiliyetleri arttıracak yöntemlerin kullanılarak bireyin aktif yaşama daha fazla katılımını sağlamaktır.

otizm-gelişimsel bozukluk

Yaygın Gelişimsel Bozuklukta; Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu ve Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu olarak alt kategorileri yer almaktadır. En çok tanı konulan bozukluk ise Otizm olmaktadır.

down senromu

Down sendromu, genetik düzensizlik sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozomun bulunması ve bu durum sonucunda ortaya çıkacak olan genetik bir farklılıktır. Tanımı daha da basite indirgemek gerekir ise, sağlıklı insanların kromozom sayısı 46 iken down sendromlu bireylerde bu durum 21. kromozom çiftinden dolayı 47 kromozom olmaktadır.

dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  nedir? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikiyatrik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. DEHB Belirtileri Nelerdir?…

öğrenme güçlüğü

Öğrenme güçlüğü belirtileri Okul öncesi dönem belirtileri:  Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme, Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık, Motor hareketlerin gelişmesinde yavaşlık (Örn; ayakkabı bağlanmak ya da…

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı