Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğimindeki amacımız; doğum öncesi, sırası yada sonrasında bir travma yada hastalık sonucunda ortaya çıkan bedensel yeteneklerdeki kalıcı kaybın; fizyoterapötik egzersizler, fizik tedavi ajanları, ev eğitimi gibi hareket ve kabiliyetleri arttıracak bedensel tabanlı çalışmalar kullanılarak bireyin aktif yaşama daha fazla katılımını sağlamaktır.

Bireyin bedensel kabiliyetlerini arttırma, toplumsal yaşama uyum sağlama süreci, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışma ve destek eğitim hizmeti bilgilendirmesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyonun programını uygulayan alanında yetkin Fizyoterapistlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Fiziksel engeli bulunan öğrencilerimiz, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilen bedensel engelli destek eğitim programı doğrultusunda değerlendirilerek uzun ve kısa süreli amaçları belirlenerek bedensel engelli tanımına uygun fiziksel yetersizliğin derecesine psikomotor, ince motor ve kaba motor gelişimi de göz önünde bulundurularak uzmanlarımız eşliğinde gerekli olan tedavi ya da gelişim programını birey ebeveyni ile birlikte oluşturmaktadır. Tedavideki amaç bireyin sahip olduğu potansiyeli arttırma yönünde olmaktadır ve aile eğitimini de rehabilitasyon programı içerisinde tutarak mevcut programın sürekliliği sağlanmaktadır. Her ne kadar engelli bireylerin hastalıkları aynı olsa da kişiye özel rehabilitasyon programı uygulanmaktadır.

Engellinin durumuna göre;

 • Anormal postürün düzeltilmesini ve anormal postür kaynaklı sekonder problemlerin çözülmesi
 • İstemsiz kasılmaların azaltılması ve zayıf olan kaslardaki hareket potansiyelinin arttırılması
 • Normal gelişim parametreleri doğrultusunda en önemli hareket paternlerini yerleştirerek mevcut fiziksel kapasiteyi arttırmak.
 • Denge ve koordinasyonun arttırılması
 • Bedensel yetersizliklere uygun yardımcı cihaz ve özel araç gereçler ile desteklemek ve bu ortez protez cihazların kullanılmasının eğitimi
 • Günlük yaşam aktivitelerinde ve kendine bakımda, engelliyi mümkün olan en üst bağımsızlık seviyesine ulaştırmak fizyoterapi programının ana amaçlarını oluşturmaktadır.

 

Merkezimizde ekip çalışması ile rehabilitasyon çalışmalarımızda;

 • Bobath terapi
 • Duyu bütünleme terapisi
 • Manuel terapi
 • Mulligans yöntemi
 • Cranio sakral terapi
 • Vestibular rehabilitasyon
 • Kinesio tape
 • Refleksoloji
 • Oyun terapi
 • Yaşam boyu öğrenme terapisi gibi yöntemler titizlikle uygulanmaktadır.

Aile Eğitimi

Bedensel Tabanlı Çalışmalar uygulama sürecinde tanımlanan hastalığa bağlı olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezinden alınan rapor sonucunda oluşturulan, bedensel engelli destek eğitim programı doğrultusunda hazırlanan eğitim planının bir üyesi de engelli ebeveynidir.

Aile eğitiminde ki temel amaç rehabilitasyon programını sürekli tutmaktır ve bireyin günlük yaşam aktivitelerinde ki performansını arttırmaktadır. Aile eğitimi, bireyin en fazla zaman geçirdiği aile ortamında, kendi aile fertlerince kurumda yürütülen destek eğitim çalışmalarının devamı, becerinin etkililiği ve kalıcılığını sağlamış olacaktır. Bu yüzden aile eğitimi uygulanan program açısından çok önemlidir.

Aile eğitimi kurumda yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir ve bu eğitim, uzman kişinin birebir aile fertlerine öğreterek uygulama, birebir uzman kişinin çalışmasını izleme ya da video kaydı yapma ya da çalışmaya yardımda bulunarak da olabilmektedir. Aile eğitimi süreklilik arz edecek şekilde sık sık tekrarlı ve sistematik olarak yapılmaktadır.

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı