Başta otizm olmak üzere, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar gibi farklı birçok hastalığın da tedavisinde başvurulan; sağlığın ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine dayalı danışan merkezli çalışmalar bütününe ergoterapi denmektedir.

Ergoterapi hangi hastalıklara bakar?

Otizm, epilepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere geriatrik, nörolojik ve pediatrik hastalıkların tedavisinde ergoterapi tedavisine başvurulmaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu tedavi yöntemi aynı zamanda toplumsal hayata katılımlarını sağlamayı da  amaçlamaktadır.

Ergoterapi sırasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Ergoterapi uygulamasında hastalığın durumuna ve hasta yaşına göre belirlenen tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanabilmektedir. 

 

  • Duyu integrasyon tedavisi.
  • Duyu motor stimülasyon yaklaşımı
  • Kognitif davranışsal tedavi.
  • Algı motor yaklaşımları
  • Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları
  • Kognitif rehabilitasyon.
  • Günlük yaşam aktiviteleri eğitimi.
  • Oyun terapisi.

Ergoterapi neden önemli?

Ergoterapinin en önemli amaçlarından birisi, bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ya da artırmaktır. Hayata katılım rollerini yerine getirmesini sağlamak ve bu yolla çocuğun toplumsal katılımını gerçekleştirmektir.

Kimlere uygulanır?

Ergoterapi herhangi bir sağlık problemi sonucu vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu bulunan kişilere, yer aldığı sosyal ya da kültürel yapısı nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm bireylere uygulanabilir.

Kaç yaşında uygulanmalıdır?

Ergoterapi rahatsızlığın tespiti ile hemen başlanması gereken bir tedavi yöntemi olmakla birlikte 3-15 yaşları arası tedavinin aksatılmaması gereken yaş aralığı olarak tanımlanabilir.

Hasar görmüş duyusal ve motor beceriler, görsel algılar, denge, koordinasyon ve kas kuvvetlerini geliştirmeye yardımcı olarak uygulanması son derece faydalı olacaktır.

Ergoterapi mi ? Fizik Tedavi mi?

Ergoterapinin amacı bireyin günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirme yeteneğini geliştirmek iken, fizyoterapist insan vücudunun hareketini gerçekleştirme yeteneğini geliştirmeye daha fazla odaklanmaktadır.

Balıkesir’de ergoterapi hizmeti nerede verilmektedir?

Yeni Gülen Yüzler Özel Eğitim Merkezi olarak Balıkesir’de ergoterapi ve fizyoterapi hizmetlerini sizlere sunmaktayız. Uzman ergoterapi uzmanlarımız sorunlu bireylerin hayata katılımını sağlamak ve motor becerilerini kazandırmaya yönelik rehabilite çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Birçok öğrencimiz aldıkları eğitimler ve terapiler ile kendisine güvenen, topluma kazandırılmış bireyler olarak sanki hayata yeniden başlamaktadır.

Yorum Yap

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı