Yaygın Gelişimsel Bozuklukta; Otizm, Atipik Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu ve Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu olarak alt kategorileri yer almaktadır. En çok tanı konulan bozukluk ise Otizm olmaktadır. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan bireyde ilk fark edilen özellik sözel ve sözel olmayan iletişimde yetersizliklerin görülmesidir. Özellikle son dönemlerde Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı alan çocuk sayısında artış olduğu görülmektedir. Bu yüzden ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Çünkü tanının en erken zamanda alınması demek eğitimin de erkenden başlaması anlamına gelmektedir. Bu tanının konulma süreci klinik değerlendirme ile davranışsal özelliklerine bakılarak olmaktadır. Otizm tarama testleri, Otizm değerlendirme testleri, Zeka testleri ve tıbbi tetkiklerle tanı koyma süreci olmaktadır. Belirtileri ise şu şekildedir:

 • Duygusal ve sosyal iletişimde yetersizlik
 • Adı seslendirildiğinde sesin geldiği yöne bakmaması
 • Bazı nesnelere karşı koyamama (ışıklı, dönen nesneler… Her çocuk kendine özgü farklı nesnelere takıntılar gösterebilir.)
 • Karşısındaki bireyle iletişim kurmada zorlanma
 • Çocuğun bazı hareketlerini tekrar etmesi
 • Düzeninin bozulmasına karşı aşırı tepki gösterme, rutine alışma
 • Duyusal olarak az veya çok uyarılma
 • Birisi konuşurken onunla göz teması kuramama veya kısa süreli göz teması, başka şeylerle ilgilenme
 • Huzursuz olduğunda sakinleştirmenin zor olması
 • Ya çok sessiz ya da çok hareketli olabilmeleri
 • Karşısındaki insanın duygularını anlamakta zorlanma
 • Konuşmanın gecikmesi, nadiren konuşmaya başlaması, tekrarlı(ekolali) konuşmaları olması
 • Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
 • Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler.
 • İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler.
 • Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma(İp, pet şişe, araba… vs)
 • Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler.
 • Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir.
 • Yeni bir nesneyi tanımada kokusal, tatsal ve dokunsal organlarını kullanma

Bu belirtilerden herhangi bir tanesini gözlemliyorsanız kurumumuza başvurabilirsiniz. Çocuğun gelişim öyküsü alınarak ve davranışları gözlemlenerek gereken yönlendirmelerin yapılması sağlanır. Kurumumuzdan uzun dönemli yararlanan ailelerin çocuklarının otizm tablolarının daha iyiye gittiği gözlemlenmiştir. Otizm için uzun dönemli eğitim şarttır. Ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi, neler yapabilecekleri hakkında eğitimler verilmesi olmaktadır.

Kurumumuzda gelişimsel bozukluk konusunda deneyimli eğitmenlerle çalışılmaktadır. Aileye verilen eğitimler, fiziksel düzenlemelerin yapılması ve davranış problemlerini çözerek çocuğun sorunları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Çocuğun sağlıklı iletişim kurabilmesi için gereken çalışmalar yapılmakta olup, aileyi de sürece aktif olarak katılmaları sağlanmaktadır.

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı