Eğitim, belirlenen amaçlara göre insanların davranışlarında belli yararlar sağlayan planlı ve programlı etkinliklerdir. Bireylerin toplumsallaşması, kendi yeteneklerinin farkına varması ve davranışlarını şekillendirmesi süreçleri de eğitim aracılığı ile edinilir. Eğitim de fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda tüm bireyler gibi zihinsel engelli bireylerin de aynı süreçlerden geçmeleri söz konusudur.

Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, bireyselleştiriliş eğitim programları ve öğretim yöntemleri, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki düzeyleri ile akademik alandaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda ve koşullarda eğitim vermekteyiz. Kurumumuzda zihinsel yetersizliği olan öğrencilerimizin özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak prensibimizdir. Zihinsel engelli öğrencilerin eğitim programları (ağır,orta,hafif) gelişim alanlarındaki özellikleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Eğitim programlarımızın genel amaçları öğrencilerimizin;

  • Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları
  • Öz bakım ve günlük yaşam becerileri kazanmaları
  • Psikomotor becerilerini geliştirmeleri
  • Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri
  • Türkçe de sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri
  • Toplumsal ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri
  • Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmektir.

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde uygun öğretim yöntemleri seçilmektedir. Derse başlamadan önce gereken araç gereçler hazırlanmaktadır. Yapılandırılmış ortamlarda olduğu gibi gerçek (doğal) ortamlarda da öğretim yapılmaktadır. Öğretimlerimizde genelleme ve kalıcılık esastır. Kurumumuz öğrenciye görelik ilkesini benimsemektedir. Bu sebeple öğrenci yararına olacak ve hayatını kolaylaştıracak her durumda öğrencimizin ve ailesinin yanındadır, işbirliği içerisindedir. Öğrencilerimizin belirlenen hedeflere ulaşması ve başarı duygusunu tatması çok önemlidir. Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerimiz için düzenlediğimiz etkinlikler gelişim özelliklerine ve ilgilerine uygun kolaydan zora doğru uygulanmaktadır. Böylelikle başarı duygusu aşamalı olarak yaşatılmaktadır. Zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilerimizin mutlu, keyifli zaman geçirmesi, kendisini bulunduğu çevreye ait hissetmesi ve bağımsız bir yaşam sürmesi bizler için oldukça önemlidir.

Eğitim programlarımız öğrencilerimiz merkezlidir. Öğretmenlerimiz aile, rehberlik araştırma merkezi, hastane ve çocuğun gittiği diğer okullar ile irtibatta ve işbirliği halindedir. Öğrencilerimizin olumlu yönde ilerlemeleri büyük bir oranda sağlanmakta ve devam ettirilmektedir.

Çalışmalarımızda zihinsel engelli çocuklarımızın sorunlarına bireysel anlamda odaklanılarak her konuda kendilerine yeter bireyler olmaları yolunda ilerleme kaydetmekteyiz.

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı