Konuşma ve dil terapistleri, iletişim ve/veya yeme, içme ve yutma güçlüğü çeken çocuk ve yetişkinlere tedavi, destek ve bakım sağlar.

Kurumumuzda çalışan konuşma ve dil terapistleri gibi, bağımsız konuşma ve dil terapistlerimiz de fiziksel veya psikolojik nedenlerle konuşma, iletişim kurma, yeme, içme ve yutma sorunları yaşayanlara destek olur.

Çocuklar İçin Konuşma ve Dil Terapisi

Birçok çocuğun iletişim sorunları vardır. Bazen neden tespit edilmiştir, ancak birçok durumda aile üyelerinin sorunu adlandırması veya nedenini belirlemesi kolay olmayabilir.

  • Gecikmiş gelişim (iletişim becerilerini aynı yaştaki akranlarına göre daha yavaş geliştirir)
  • Düzensiz gelişim (aynı yaştaki akranların modelini takip etmemek)
  • Alıcı Dil Zorlukları olarak adlandırılan, başkalarının söylediklerini anlamakta zorluk çekme
  • Cümleleri anlaşılabilecek şekilde bir araya getirmekte zorlanmak (ifade edici dil zorluğu)
  • Kelimeleri ve anlamlarını hatırlamakta güçlük çekme (işitsel işlemleme güçlükleri)
  • Öğrenmeyi etkileyen aralıklı işitme bozukluğuna neden olan orta kulak iltihabı (yapışkan kulak)
  • Pragmatik zorluk (sosyal olarak etkileşim kurmak için sözlü ve sözlü olmayan iletişimi kullanma)
  • Konuşma dispraksisi / sözel dispraksi (telaffuzu etkileyen motor koordinasyon güçlüğü)
  • Konuşmada yanlış sesleri kullanma ve beklenen gelişim örüntüsünü takip edememe (fonolojik zorluk)
  • Akıcılık (kekeleme)

Dil Konuşma Terapisi hakkında sorulacak sorular

Tüm konuşma ve dil terapistleri, yeme, içme ve yutma güçlükleri dahil olmak üzere tüm konuşma, dil ve iletişim ihtiyaçlarının tedavisinde özel uzmanlığa veya deneyime sahip olmayabilirler.

Hangi konuşma ve dil terapistinin çocuğunuza yardımcı olacağına karar verirken, aşağıdaki sorular karar vermenize yardımcı olacaktır:

Farklı hastalığı olan çocuklarla çalışırken nasıl bir deneyiminiz var?

Belirli bir durumda ek bir uzmanlık eğitimi her zaman gerekli değildir, çünkü deneyimli terapistler yıllarca uyguladıkları uygulamalar boyunca pek çok destek stratejisi öğrenmiş olacaklardır, ancak belirli programların olduğu bazı durumlar (örn. kekemelik/gelişimsel sözel dispraksi, otizm vb.) vardır. Dil Konuşma Terapistlerimiz tüm bu durumlara karşı ortak çalışmalar ile faydalı programlar uygulayabilmektedirler.

Tedavi edilemeyen durumlar var mı?

Tüm hastalıklarda olduğu gibi dil konuşma bozukluklarında da yukarıda sıraladığımız sebeplere bağlı olarak kesin sonuçlarla tedavi sağlanamadığı durumlar olabilir. Bu durumlar kontroller sonucu oluşacak raporlardan sonra ortaya konulacaktır. Bu raporlara ve çocuklarımızın kapasitelerine göre uygulanacak eğitim süreci ile en başarılı sonuca ulaşılması hedeflenmektedir.

Balıkesir Dil Konuşma Terapisi Fiyatları

Yeni Gülen Yüzler, öğrencileri için, uygulanabilir servis masrafları, ilk değerlendirme masrafları, raporlar ve terapi seansları gibi ilgili tüm masraflar dahil olmak üzere, terapileri için ücret tarifelerini yayınlamalarını gerektiren bir davranış kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde çocuğunuza uygulanacak terapi türüne ve süresine bağlı olarak oluşacak masraflar hakkında yapılan görüşmeler sonrasında bilgilendirilirsiniz.

Yorum Yap

Çalışma Saatleri

Çalışma Saatleri

Hafta İçi – 08:00-18:30

Cumartesi – 08:00-18:30

Pazar – Kapalı